Jūsų pervestos 2 procentų pajamų mokesčio lėšos padeda gerinti ugdytinių ugdymosi aplinką, skatina jų kultūrinę-pažintinę veiklą, suteikia galimybę stiprinti  ugdomąją bazę, kas užtikrina ugdymosi kokybę.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas leidžia iki 2 procentų Jūsų pajamų mokesčio pervesti į įstaigos labdaros ir paramos fondą ir finansiškai paremti Mažeikių r.Šerkšnėnų mokyklą-daugiafunkcinį centrą.

Tai nepareikalaus iš Jūsų jokių papildomų sąnaudų, ta dalis bus pervesta iš jau atskaičiuotų fizinių asmenų pajamų mokesčio.

Jums nutarus 2 procentus savo pajamų mokesčio skirti mūsų centrui, galite padaryti tai dviem būdais:

I būdas

Reikia užpildyti specialią formą FR 0512 (versija 02), ir ją pristatyti valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau-VMI).

Tie asmenys, kurie privalo pateikti savo metinę  mokesčio deklaraciją, šią formą privalo pateikti kartu su deklaracija.

II būdas

FR 0512 (versija 02) formą galima užpildyti kompiuteriu ir prisijungus prie VMI svetainės deklaravimo sistemos: http://deklaravimas.vmi.lt.

Mažeikių r. Šerkšnėnų mokyklos-daugiafunkcinio centro rekvizitai:

Paramos gavėjo identifikacijos numeris (kodas) 303226783

Sąskaitos numeris Lt 904010051001915205

Luminor bankas

Adresas: Vyšnių g.4, Šerkšnėnai, Mažeikių rajonas

PRIMENAME, kad prašymą valstybinei mokesčių inspekcijai reikia pateikti iki einamų metų gegužės 1 d.