Ikimokyklinio ugdymo pedagogės :

Virginija Gintauskė, Florentina Mikienė (motinystės atostogose)

Pradinio ugdymo mokytoja:

Živilė Popovič 

Anglų kalbos mokytoja:

Daiva Varapnickienė

Pradinio ugdymo mokytojos padėjėja:

Rima Miliuvienė

Mokytojos padėjėjos:

Rita Mineikienė, Neringa Vilkienė, Vilma Arnotienė, Alfreda Milerienė, Kristina Končienė, Adėlia Novojatlova

Muzikos mokytoja:

Edita Jedinkienė

Psichologė:

Indrė Jurevičiutė

Logopedė – specialioji pedagogė:

Danutė Eičinienė

Socialinė pedagogė:

Indrė Ligeikytė

Virėjas:

Saulius Kazlauskas

Valytoja:

Adelė Rutienė

Pagalbinis darbininkas:

Algirdas Andrejauskas