Ikimokyklinio ugdymo pedagogės:

Virginija Gintauskė, Florentina Mikienė (motinystės atostogose)

Mokytojo padėjėjos:

Rita Mineikienė, Neringa Vilkienė, Vilma Arnotienė, Kristina Končienė, Rima Miliuvienė

Psichologė

Indrė Jurevičiutė

Logopedė-specialioji pedagogė

Danutė Eičinienė

Socialinė pedagogė

Indrė Ligeikytė

Virėjas

Alytė Nabažienė

Valytoja

Adelė Rutienė

Pagalbinis darbininkas

Algirdas Andrejauskas