MAŽEIKIŲ RAJONO ŠERKŠNĖNŲ MOKYKLOS DAUGIAFUNKCINIO CENTRO INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2018 m.

I

ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2018 m.

II

ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2018 m.

III

ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2018 m.

IV

ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

 
Finansuojama iš mokinio krepšelio lėšų Finansuojama iš pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti skirtų lėšų Viso užimamų etatų  
Administracijos darbuotojai, specialistai ir tarnautojai              
Direktorius

1

  1 722,13 722,13 800,29

954,00

 
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir administracijai  

0,5

0,5 *

*

     
Vyr. buhalteris

0,5 0,5 *

*

     
Pedagogai              
Pradinių klasių mokytojas

1,59

  1,59 * * *

*

 
Muzikos mokytojas

0,14

  0,14 * * *

*

 
Neformalaus ugdymo mokytojas

0,25

  0,25 * *

*

*

 
Auklėtojas

0,72

0,67 1,39 576,18

570,46

581,47

629,91

 
Kiti darbuotojai              
Auklėtojos padėjėjas  

1

1 * * *

*

 
Virėjas  

1

1 416,05 416,05 416,05

416,05

 
Pagalbinis darbininkas (kūrikas)  

0,83

0,83 *

*

     
Valytojas  

1

1 400,00 400,00 400,00

420,00

 

Viso užimamų etatų skaičius

9,20

       

Lentelėje pateiktas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, įstaigos darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą. 

Duomenys pateikiami vadovaujantis  „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1480.