MAŽEIKIŲ R. ŠERKŠNĖNŲ – MOKYKLOS DAUGIAFUNKCINIO CENTRO

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2019 m.

I

k. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2019 m.

II

k. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2019 m.

III

k. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2019 m.

IV

k. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Finansuojama iš mokinio krepšelio lėšų

Finansuojama iš pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti skirtų lėšų

Viso užimamų etatų

Direktorius

1

1

*

*

*

*

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir administracijai

0,5

0,5

*

*

*

*

Vyr. buhalteris

0,5

0,5

*

*

*

*

Pradinių klasių mokytojas

1

1

*

*

*

*

Muzikos mokytojas

0,25

0,25

*

*

*

*

Anglų kalbos mokytoja

0,14

0,14

*

*

*

*

Šokių mokytoja

0,25

0,25

*

*

*

*

Socialinis pedagogas

1

1

*

*

Auklėtojas

0,72

0,67

1,39

*

*

*

*

Kiti darbuotojai

Auklėtojos padėjėjas

1

1

*

*

*

*

Mokytojos padėjėja

2,5

2,5

692,00

692,00

Virėjas

1

1

*

*

*

*

Pagalbinis darbininkas (kūrikas)

0,83

0,83

*

*

*

*

Valytojas

1

1

555,00

555,00

555,00

555,00

Viso užimamų etatų skaičius

12,36

Lentelėje pateiktas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, įstaigos darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Duomenys pateikiami vadovaujantis  „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1480.