Šerkšnėnų mokykloje – daugiafunkciame centre veikia specialioji klasė, įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems vaikams, kurioje ugdomi vaikai, nuo 1 iki 4 klasės.

Specialiojoje klasėje ugdymas yra struktūruotas. Struktūruotas ugdymas – sistema, mokanti organizuoti aplinką, plėtoti atitinkamą veiklą ir padedanti vaikui suprasti, ko iš jo tikimasi, susidedanti iš aplinkos, dienotvarkės, veiklos organizavimo ir vaizdumo.

Vaikai, turintys didelių  specialiųjų ugdymosi poreikių  ugdomi pagal individualizuotą arba pritaikytą ugdymo(si) programą.

1 – 4 klasės mokiniams teikiama psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo pagalba.